מה שימושי ה-CNG?

באמצעות CNG ניתן לספק גז ללקוחות עד לחיבור לרשת החלוקה וכן ללקוחות במקומות שבהם לא צפוי חיבור לרשת החלוקה.

סיווג: 
CNG