מה נדרש כדי להשתמש בגז טבעי?

להזמין חיבור גז מחברת החלוקה, להקים מערכת גז פנים מפעלית ולהסב את צרכני הקצה לעבודה באמצעות גז טבעי (מומלץ לשמור על מערכת גיבוי). מערכת הגז מוקמת על פי היתרי בניה מהרשות המקומית וכן תכנית הנדסית מאושרת ע"י רשות הגז הטבעי.

סיווג: 
גז טבעי לתעשייה