מה השימושים של הגז הטבעי בתעשייה?

הגז הטבעי יכול להחליף את כל סוגי הדלקים המשמשים לתעשייה (מזוט, סולר, גפ"מ).

סיווג: 
גז טבעי לתעשייה