מה החיסכון הצפוי בשימוש בגז טבעי?

שימוש בגז טבעי צפוי לחסוך בין 70% - 50% לעומת ההוצאה על מזוט וגפ"מ.
סיווג: 
גז טבעי לתעשייה