מהן התשתיות הנדרשות במפעל?

בנוסף להסבת המפעל לעבודה באמצעות גז טבעי, יש להקים עמדה לקליטה משאיות הגז וכן יחידה להפחתת לחץ הגז מלחץ המשאיות ללחץ העבודה במפעל.

סיווג: 
CNG