כמה זמן לוקח התהליך?

תהליך הסבת המפעל עשוי לארוך כ-18 חודשים ולכן אנו ממליצים להתחיל בתהליך מוקדם ככל האפשר.

סיווג: 
גז טבעי לתעשייה