כיצד פועל רכב מונע גז טבעי?

רכב המונע בעזרת גז טבעי דחוס עובד על אותם עקרונות של רכב הבנזין - הזרקת תערובת של דלק ואוויר והצתת התערובת באמצעות ניצוץ. רכב גז טבעי יכול לפעול על גז או בנזין ולחילופין על גז או תערובת של גז וסולר.