כיצד מגיע הגז לצרכן?

הגז מגיע לצרכן באמצעות מערכת הולכת הגז (חברת נתג"ז) ומערכת חלוקת הגז בלחץ נמוך המוקמת בימים אלו. באחריות חברת החלוקה להביא את הגז עד לחצר הצרכן. ניתן גם לספק גז טבעי באמצעות מכליות (CNG גז טבעי דחוס) עד לחיבור הצנרת וכן לצרכנים אליהם לא תגיע הצנרת.

סיווג: 
גז טבעי לתעשייה