היכן מאוחסן הגז הטבעי ברכב?

הגז הטבעי מאוחסן בלחץ במכלים מיוחדים (צילינדרים), העומדים בתקנים מחמירים של בטיחות, המשולבים במרכב הרכב.