האם זה בטיחותי?

כן, המערכת עומדת בתקנים בינלאומיים מחמירים והינה בטוחה לשימוש.

סיווג: 
CNG